×

Ai nevoie de ajutor?

Ne poti suna la 0372 458 990
sau
ne poti trimite un email la rezervari@mypal.travel

Partile contractante,

S.C. EDEN TRAVEL PARTNER S.R.L. din Tulcea , str Isaccei nr 1 , bl M1, sc D, ap 6 cu punct de lucru deschis in Bucuresti, str Calea Plevnei nr 145 , Sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J36/124/2005, C.I.F. ( Vat Number)  RO17315860, detinatoarea licentei de turism nr. 7559/22.03.2016 reprezentata de Dl. Catalinoiu –Gociman Dragos in calitate de Administrator, denumita in continuare Agentia,

si turistul/reprezentantul turistului,

 

 1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

II. Incheierea contractului

2.1. Deoarece procesarea unei rezervari consta in plasarea in prealabil a unei comenzi in site-ul agentiei, prezentul contract intra in vigoare odata cu confirmarea finala rezervarii. Confirmarea disponibilitatii unei comenzi plasate in site nu reprezinta o rezervare. Comanda va deveni o rezervare ferma, iar conditiile prezentului contract vor intra in vigoare, doar dupa achitarea avansului minim sau integral, in functie de conditiile ofertei, si doar  dupa transmiterea confirmarii finale de rezervare prin mijloacele convenite (ex: email, fax). In cazul in care furnizorul nu poate confirma rezervarea suma achitata va fi restituita integral sau se vor propune variante alternative.

2.2. Contractul se incheie, dupa caz, in oricare din urmatoarele situatii:

 1. a) in momentul semnarii lui de catre turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice;
 2. b) in momentul in care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Agentie, in cel mult 10 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda ( de la plasarea comenzii pe site-ul agentiei ). Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, Agentia poate solicita un avans de pana la 30-50% din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care turistul solicita serviciile.
 3. in cazul in care continutul bonului de comanda (comanda plasata pe site) nu difera de continutul confirmarii calatoriei turistice si confirmarea s-a efectuat in termenul de 10 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul care decide sa renunte la calatoria turistica datoreaza Agentiei penalitati conform cap. VI.
 4. in cazul in care continutul bonului de comanda( comanda plasata pe site ) difera de continutul confirmarii calatoriei turistice primite in scris de la Agentie sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 10 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite;
 5. c) in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.3. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a turistului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv daca prezentul contract prezentat turistului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata. Informatiile și fotografiile prezentate in cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fara insa a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de turist.

2.4. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de calatorie.


III. Pretul contractului si modalitati de plata

3.1. Pretul contractului este de ______ si cuprinde costul serviciilor turistice efective conform comanda nr. ________ anexata la contract, comisionul Agentiei si T.V.A.

 1. Pentru serviciile interne plata se face in RON. Preturile specificate in valuta se vor calcula in RON la cursul BNR din ziua efectuarii platii + 2% comisionul de risc valutar.
 2. Pentru serviciile turistice externe plata se va efectua fie in EUR, fie in RON. In cazul in care plata se va efectua in RON se aplica comisionul de risc valutar de 2% fata de cursul BNR din ziua efectuarii platii.

3.2. Nerespectarea de catre turist a termenelor de plata da dreptul agentiei sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.


IV. Drepturile si obligatiile Agentiei

4.1. Agentia se obliga sa confirme turistului  ca a primit  solicitaea de rezervare pe care acesta o transmis-o,  termenii si conditiile de modificare/anulare a serviciilor, factura fiscala, cat si datele de contact ale agentului de turism care se va ocupa de rezervarea aferenta, sa ii transmita confirmarea /infirmarea rezervarii in termen de 48 de ore de la solicitare insotita de toate voucherele necesare si factura fiscala.

4.2 In situatia in care serviciile turistice comandate de catre turist sunt infirmate de catre furnizorii agentiei, aceasta are obligatia sa restituie catre turist integral  suma achitata de catre turist  sau sa-i   propuae acestuia  variante alternative.

4.3. in cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare etc., are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii, exceptie fac cazurile de suprarezervare (overbooking) care nu pot fi controlate de catre agentie, prevazute sau evitate.

in cazurile prevazute la pct. 4.7 lit. b) si c), informarea se va face in timp util pentru a permite turistului sa decida inceperea calatoriei.

4.3. in cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta și asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turiștii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului și actiunile adiacente acestuia intra in competenta și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager și transportator. in cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. in situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care turistul nu va fi despagubit in niciun mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

4.5. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.

4.6. in cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

 1. a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
 2. b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
 3. c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

Partile convin ca sensul expresiei „o parte importanta din serviciile turistice” este acela potrivit caruia servicii cu o valoare mai mare decat jumatate din valoarea prezentului contract nu poate fi prestata, din cauze obiective.

4.7. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 1. a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
 2. b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate.
 3. c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

4.8. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu minim  3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

 1. a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract. In cazul curselor charter, de regula,compania aeriana utilizata este la alegerea touroperatorului, in functie de gradul de ocupare realizat, aceasta poate fi schimbata; Orarul de zbor in cazul curselor charter are caracter informativ si poate suferi modificari, acesta va fi comunicat de catre agentie;
 2. b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
 3. c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.
 4. d) obligatiile turistului prevazute la pct. 5.12, 5.13 si 5.17.

4.9. Agentia parte in contract este obligata sa acorde prompt asistenta turistului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita.

4.10. Clasificarea hotelurilor si a pensiunilor din oferta Agentiei are la baza informatiile furnizate de catre unitatile de cazare si poate fi subiectul schimbarii clasificarii oficiale, independenta de vointa Agentiei, in intervalul de timp dintre efectuarea rezervarii si inceperea sejurului. Daca modificarea clasificarii va fi adusa la cunostinta Agentiei aceasta are obligatia de a informa turistul in cel mai scurt timp cu privire la modificarile aparute, in toate celelate cazuri situatia nu poate fi imputabila agentiei.

4.11. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa anunte turistii in cel mai scurt timp de aparitia unei astfel de stuatii. Agentia este in acelasi timp obligata sa propuna clientului solutionarea situatiei cu una din variantele urmatoare:

 1. a)  sa ofere clientului la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara;
 2. b)   sa ofere un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, cu rambursarea  diferentei de pret;
 3. c) sa ramburseze imediat toate sumele achitate de client in virtutea contractului;

4.12. Alocarea camerelor catre clienti se face strict de catre receptia hotelului, in afara de cazul in care a fost confirmata si platita la rezervare o camera in mod special - camera care este nominalizata expres in documentele de cazare cu numar/ pozitia/ vedere in unitatea de cazare. Agentia nu este responsabila de distribuirea camerelor in unitatile de cazare.


V. Drepturile si obligatiile turistului

5.1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 10 zile inaintea datei de plecare. in acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. In cazul ofertelor speciale,mai ales a celor de Inscrieri Timpurii - Early Booking sau Nerambursabil - Non-refundable etc, cesionarea contractului este posibila doar daca aceasta se face in perioada de valabilitate a ofertei speciale, si doar cu acordul furnizorului de servicii in prealabil in caz contrar cesionarea nefiind posibila.

5.2. Turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor din tara de destinatie. Unitatile de cazare au dreptul de a alege/ stabili/ modifica ora de incepere a cazarii (check-in) si ora maxima de eliberarea camerelor (check-out). In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in Romania ora de «check-in» poate fi stabilita intre orele 12:00 – 18:00, iar ora de eliberare a camerelor intre 10:00 - 12:00. Depasirea orei maxime de eliberare a camerelor (situatia «late check-out») se taxeaza si turistului ii revine obligativitatea de a o achita.

5.3. in cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.

5.4. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. IV pct.4.2, hotararea sa de a opta pentru: a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

5.5. in cazul in care turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. IV pct.4.2. se considera ca toate modificarile au fost acceptate și turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.6. in cazul in care turistul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul pct. 5.4 sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

 1. a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
 2. b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete turistice, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii;
 3. c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

5.7. In toate cazurile mentionate la pct. 5.6, turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:

 1. a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
 2. b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);
 3. c) anularea s-a facut din vina turistului.

5.8. In cazul in care Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie; b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret; c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

5.9. In cazul aparitiei situatiei de overbooking (suprarezervare), situatie care nu putea fi anticipata sau prevenita si care nu-i poate fi imputabila agentiei, turistul are dreptul:a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie; b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea  diferentei de pret; c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului fara insa a avea dreptul la despagubiri suplimentare.

5.10. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.

5.11. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract. Orice crestere a numarului de nopti a sejurului turistilor trebuie solicitat cu cel putin 24 de ore lucratoare inainte de data initiala de incepere a sejurului si poate deveni valabila doar cu acordul hotelului. Confirmarea cazarii la acelasi pret este posibila numai dupa acceptul in prealabil al furnizorului.

5.12. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. Exceptie fac cazurile unde taxele de statiune se achita in prealabil prin intermediul agentiei si vor fi mentionate pe documentul de calatorie (voucher).

5.13. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate cat si a participantilor la calatorie, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de tratament, acesta este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor asigurari sociale la zi.

5.14. In cazul in care la receptie se vor prezenta mai multe persoane decat cele mentionate in voucherul emis de agentie sau vor aparea neconcordante cu privire la varstele declarate ale copiilor, turistul este obligat sa achite cheltuielile suplimentare sau sa accepte refuzul de a nu putea caza persoanele ce nu au fost mentionate in rezervare. Agentia nu raspunde pentru persoanele nedeclarate sau datele de nastere eronat comunicate, daca actele de identitate prezentate la receptie nu corespund cu cele mentionate in voucher, responsabilitatea revine turistului in rezolvarea situatiei.

5.15. “No Show”. In situatia in care turistul este in imposibilitatea de a se prezenta la unitatea de cazare in ziua de incepere a sejurului specificata in documentele de cazare (voucher/biler de odihna si tratament), acesta este obligat sa anunte in cel mai scurt timp posibil Agentia, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil -  sa anunte imediat hotelierul. Agentia va face tot posibilul pentru a pastra rezervarea la aceeasi unitate de cazare, incepand cu cea mai apropiata data de intrare posibila, turistul suportand eventualele penalizari ce ar putea fi solicitate de catre hotel .  In cazul in care agentia sau hotelierul nu este informat in prealabil in timp util, camera poate fi eliberata fiind considerat “No Show”, neprezentare la cazare, iar suma achitata va fi retinuta ca si penalizare conform contract.

5.16. Turistul este obligat sa achite orice paguba materiala produsa hotelului direct reprezentantilor hotelului inainte de eliberarea camerelor. Turistul este obligat sa respecte politica hotelului cu privire la prestarea serviciilor (de alimentatie, orarul de deschidere a diverselor spatii de relaxare etc.) si sa aiba un comportament adecvat fata de personalul si angajatii unitatii hoteliere, hotelul isi rezerva dreptul de a anula orice prestare de servicii in cazul in care clientul nu se poate angaja intr-un comportament adecvat si civilizat, in acest caz agentia nu poate decat sa incerce medierea conflictului si incercarea de restituire a sumei achitate de client.

5.17. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda și consultarea site-ului Politiei de Frontiera. in cazul in care turistul nu iși respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de ex. in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insotește, cazier judiciar pentru insotitor, sau orice alte documente suplimentare pentru persoana insotitoare, pasaport valabil pentru minori pana in 14 ani - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

5.18. Agentia de turism recomanda turiștilor contactarea acesteia sau consultarea adresei de email comunicata in rezervare cu 24 ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.).

5.19. in cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turiști, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.20. In momentul cazarii, daca este cazul, turistul trebuie sa solicite receptionerului tarifele extra ale serviciilor si facilitatilor (ex:minibar/frigider, seif, aer conditionat, prosoape la piscina etc), pentru care acestia incaseaza bani suplimentari.

5.21.Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

5.22. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui alineat.

5.23. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.

5.24. in cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.


VI. Renuntari, penalizari, despagubiri

6.1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

 1. a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 45 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
 2. b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 17 - 44 de zile inainte de data plecarii;
 3. c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
 4. d) Modificarile aduse comenzii initiale (perioada, hotel, numar si tip de camere, clienti) sunt acceptate doar cu acordul furnizorului de servicii in caz contrar sunt considerate anulari si se penalizeaza in conformitate. Confirmarea modificarilor aduse unei comenzi se va face la disponibilitatea existenta si tariful din acel moment. Orice modificare adusa unei rezervari confirmate poate presupune taxa de modificare din partea furnizorului de servicii, in cazul in care doriti sa aduceti orice tip de modificare (perioada, hotel, tip camera etc) si exista o astfel de taxa, aceasta se va comunica inainte de catre agentie si modificarea se va face doar dupa acordul prealabil al turistului cu privire la aceasta taxa.
 5. e) Conditiile de mai sus nu sunt aplicabile rezervarilor efectuate pentru biletele de avion sau de autocar, OFERTE EARLY BOOKING, alte OFERTE SPECIALE (Last Minute, Black Friday, Non-Refundable etc) si pentru pachetele ce se desfasoara in perioada SARBATORILOR LEGALE (Craciun, Revelion, Paste etc). Astfel, in cazul anularilor serviciilor rezervate in conditiile mentionate anterior penalizarile sunt de 100% din momentul confirmarii rezervarii acestora. Orice modificare adusa unei rezervari aflate in oferta speciala se va face cu acordul furnizorului de servicii, daca aceasta modificare este permisa, atunci confirmarea rezervarii se va face la disponibilitatea existenta din momentul modificarii si la tariful din acel moment, de cele mai multe ori anulandu-se reducerea initiala.

6.2. Conditiile de anulare/penalizare indicate la art.V pct 1 sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul-serviciul turistic  valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (ex: croaziere, destinatii exotice, sistemele de rezervari etc) .Aceste reguli se regasesc pe site in momentul efectuarii rezervarii la termene si conditii de rezervare la fiecare produs turistic in parte. Pe langa penalitatile indicate mai sus, turistul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

6.3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

6.4. in cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.

6.7. Turistul trebuie sa depuna in scris (email,fax etc) cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. in caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

6.8. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice

6.9. Situatiile de imbolnaviri grave inainte de inceperea sejurului sau in timpul sejurului se vor anunta Agentiei in cel mai scurt timp, iar documentatia justificativa emisa de catre institutiile sanitare abilitate cu privire la problema aparuta se vor transmite in cel mai scurt timp Agentiei. Agentia va face tot posibilul pentru recuperarea sumelor pentru serviciile neprestate, urmand sa returneze turistului aceste sume imediat dupa recuperarea lor de la prestator. Agentia nu poate garanta recuperarea sumelor in situatia anterior mentionata.

6.10. In cazul anularii survenite dupa emiterea biletului de avion sau biletului de autocar se vor percepe penalizari conform regulilor companiei aeriene sau transportatorului cu care a fost validat respectivul bilet. Agentia intelege sa fie responsabila pentru orice actiune sau omisiune a propriului personal, dar nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele embargouri, raniri, stricaciuni, pierderi, intarzieri sau iregularitati cauzate pasagerului de anulari sau intreruperi ale calatoriei datorate vremii proaste, grevelor, razboiului sau oricarei alte cauze aflate in afara propriului control. Vaccinarile care sunt necesare pentru anumite destinatii sau in anumite perioade intra in responsabilitatea si cheltuiala personala a pasagerului.

6.11. In cazul in care turistii sunt nevoiti sa paraseasca unitatea de cazare, din motive intemeiate, mai devreme decat termenul contractat, nu au posibilitatea sa isi recupereze banii pentru noptile neconsumate, decat cu acordul conducerii unitatii. Pentru asemenea situatii, turistii sunt obligati sa solicite managerului de receptie sau a celui de serviciu, un document scris care poate confirma data/ora check out-ului si acceptul unitatii sa nu penalizeze noptile neconsumate. In aceste situatii, agentia va intocmi un dosar care se va prezenta furnizorului, urmand ca acesta sa transmita decizia finala de inapoiere a banilor sau refuzul.

6.12. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

6.13. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

6.14. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 si 6.5 se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.


VII. Reclamatii

7.1. in cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, si va fi depusa in timpul perioadei de sejur, la Receptia hotelului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului). Sesizarile depuse ulterior catre Agentie/Hotel/Restaurant nu vor fi luate in considerare. In cazul imposibilitatii solutionarii problemei pe cale amiabila, acest document de sesizare trebuie semnat de reprezentantii unitatii de cazare pentru a confirma faptul ca s-a luat cunostinta de catre conducerea hotelului despre problemele aparute si ca acestea nu au fost solutionate pe cale amiabila. Sesizarile depuse ulterior catre Agentie/Hotel/Restaurant nu vor fi luate in considerare.


Datele de contact ale Agentiei:

Pentru informatii si clarificari suplimentare  va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail office@edentravel.ro.

Pentru sesizari si reclamatii va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail sesizari@edentravel.ro.

Putem fi contactati si telefonic la numarul + 40720.024.999.

7.2. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, impreuna cu sesizarea de la unitatea de cazare, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei. Agentia, in termen de 30 zile calendaristice, va comunica turistului despagubirile care i se cuvin. Agentia isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare nicio reclamatie transmisa dupa trecerea celor 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei (check-out).


VIII. Asigurari

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG din Bucuresti, str. Aleea Axexandru nr.51 , sector 1,  telefon (+40)21 405 7420,  fax (+40)21 311 4490 conform polita asigurare seria BN  nr. 000000706 din  30.03.2019 este afisata pe paginile web ale agentiei de turism www.viziteazadelta.ro, www.spremunte.ro , www.mypal.travel . Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar intre turist și asigurator.

8.2. Conditiile in care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:

8.2.1. in cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. in aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.

8.2.2. in cazul in care turistul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Turistul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 8.2.2.

8.2.4. in cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5. in termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.

8.2.6. Documentele justificative constau in principal in:

 1. a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
 2. b) confirmarile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 si 8.2.5;
 3. c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
 4. d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative.

8.2.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice si nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

8.2.8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

8.2.9. in cazul in care, dupa plata despagubirii, Agentia plateste debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.

8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Turistul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice, daca Agentia ofera acest tip de serviciu.

8.3. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar intre turist si asigurator.

 1. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
 2. a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz;
 3. b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice.
 4. c) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Agentiei puse la dispozitia turistului, in format tiparit sau pe suport electronic.

IX. Dispozitii finale

9.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

9.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999, republicata.

9.3. Toate unitatile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta și de la un tip de destinatie la altul.

9.4. Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, turistul iși exprima acordul și luarea la cunoștinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, in conformitate cu oferta Agentiei de turism. Totodata turistul consimte ca oricare din comunicarile/informarile Agentiei sa ii fie trimise prin email/fax/sms, la adresele/numerele indicate in preambulul prezentului contract.

9.5. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.

9.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.


Agentia
EDEN TRAVEL PARTNER SRL
Turist,
Vouchere Vacanta Cadou